Statistinė programinė įranga: „Mathematics“ ir „Econometrics“

Paskelbė audra Laikas 10:17 AM Data May 10, 2018

Bendrinti:


Matematika („Mathematics“)

Čia siūlome programinės įrangos paketus, kurie gali greitai ir lengvai padėti atlikti Jūsų, matematikai, pagrindinius darbus. Kiekvienas siūlomas programinės įrangos paketas turi savitumų. Kai kurie paketai leidžia apskaičiuoti tikslius ir (arba) skaitinius kompleksinių lygčių sprendimus, leidžia kurti sudėtingus algoritmus. Kiti yra patogūs matematinių formulių tvarkymui. Kompiuterinės algebros sistemos sugeba susidoroti su algebrinėmis struktūromis, tokiomis kaip lygtys, diferencialinės lygtys ir tt..

Tokios programinės įrangos pavyzdžiai:                mathematica11.png„Mathematica 11“,                        mathtypebox6.gif„MathType 6“, gauss_productshot.png„GAUSS 18“ ir t.t.

 

Ekonometrija („Econometrics“)

Ekonometrija yra empirinė ekonominio mokslo dalis. Ekonometrijos pagalba mes bandome patvirtinti ar atmesti teorines hipotezes naudodami duomenų analizę ir statistinius metodus. Iškėlus teorinę idėją, gera patvirtinti bet kokią hipotezę skaičiais ir duomenimis.

Yra kelios technikos ir metodai:

Laiko eilučių analizė („Time Series Analysis“) - laiko komponentas būdingas daugeliui ekonominių aplikacijų. Pvz., kas atsitinka su konkrečiomis kainomis per metus („Big-Mac-Index“)? Atsižvelgiant į taikymo sritį, atitinkami klausimai gali būti gana skirtingi. Tačiau statistikoje dauguma problemų turi bendrą struktūrą, yra priklausomos nuo laiko. Pagrindinė problema visada yra tai, kaip duomenys laikui bėgant elgiasi.

Grupės duomenų analizė („Panel-Data Analysis“) - dar kitaip vadinama išilginio pjūvio duomenų analizė - dažnas metodas naudojamas, pvz., socialiniuose moksluose, epidemiologijoje ir ekonometrijoje dvimačių duomenų analizei. Paprastai vienas aspektas yra laikas, nes duomenys renkami keliuose laiko taškuose. Kitas aspektas gali būti skirtingi pacientai, asmenys ar skirtingos įmonės. Duomenys apie juos renkami visi, tik skirtingais laiko momentais. Dažnai grupės duomenų analizė atliekama kaip paprastų laiko eilučių analizės apibendrinimas.

Verslo aritmetika („Business Arithmetics“) - tai taikomosios matematikos disciplina, skirta spręsti tipiškas finansų, ypač bankų, problemas. Per pastaruosius 30 metų verslo aritmetikos sritis labai išaugo. Klasikiniai modeliai, tokie kaip „Black/Merton/Scholes“ arba „Cox/Ross/Rubinstein“, buvo apibendrinti ir išplėsti lankstesniais modeliais. Ypač naudinga priemonė yra „Monte-Carlo“ modeliavimas, leidžiantis apskaičiuoti net didelės apimties modelius.

Aktuarinis mokslas („Actuary Science“) - Aktuarinis mokslas susijęs su rizikos vertinimu. Rizikos analizė atliekama naudojant kiekybinius matematinius ir statistinius modelius. Tai labai svarbu kiekvienos rūšies bendrovei, nes sėkmė visada grindžiama rizika ir tinkamu rizikos valdymu. Žinoma, bankai ir draudimas yra pagrindiniai šio mokslo gerbėjai.

Tokios programinės įrangos pavyzdžiai: eviews10_productshot.png„ EViews 10“,              stata15_images.jpg„STATA 15 - SE“, limdep11_images.jpg„Limdep 11“ ir t.t.

 

Sudomino? Kreipkitės Jums patogia forma - stengsimės atsakyti į bet kokius Jūsų klausimus.